Root - Engels

Uitverkocht
€ 64,99

In the adventurous Root, you battle your opponents for control of a vast wilderness. It is a challenging, asymmetrical game which means that each player has their own victory condition. The players drive the story and the differences between each role provide a lot of interaction and great replayability.

 

The nefarious Marquise the Cat has seized the great forest, intending to harvest it riches. Under her rule, the many creatures of the forest have united. This alliance will seek bolster its resources and undermine the rule of Cats. In this attempt, the alliance can enlist the help of the wandering Vagabonds who can navigate the more dangerous forest trails. While some may sympathize with the Alliance’s hopes and dreams, these vagrants are old enough to remember the great birds of prey that once dominated the forests.

 

Meanwhile, on the fringes of the region, the proud, bickering Eyrie have found a new commander who will lead their faction to resume their ancient birthright. The stage is set for a competition that will determine the fate of the great forest. It is up to the players to decide which group will eventually take root.

 

 

DUTCH / NEDERLANDS

In het avontuurlijke Root strijd je met je tegenstanders om de controle over een uitgestrekte wildernis. Het is een uitdagend, asymmetrisch spel wat wil zeggen dat iedere speler een eigen overwinningsconditie heeft. De spelers sturen het verhaal aan en de verschillen tussen elke rol zorgen voor een hoop interactie en een grote herspeelbaarheid.


De snode markiezin de Cat heeft het grote bos in beslag genomen, met de bedoeling de rijkdommen ervan te oogsten. Onder haar heerschappij hebben de vele wezens van het bos zich verenigd. Deze alliantie zal proberen haar middelen te versterken en de heerschappij van Cats te ondermijnen. Bij deze poging kan de Alliantie de hulp inroepen van de zwervende Vagabonds die zich door de gevaarlijkere bospaden kunnen bewegen.

 

Hoewel sommigen misschien sympathiseren met de hoop en dromen van het Bondgenootschap, zijn deze zwervers oud genoeg om zich de grote roofvogels te herinneren die ooit de bossen beheersten. Ondertussen hebben aan de rand van de regio de trotse, kibbelende Eyrie een nieuwe commandant gevonden die hun factie zal leiden om hun oude geboorterecht te hervatten. Het toneel is klaar voor een wedstrijd die het lot van het grote bos zal bepalen. Het is aan de spelers om te beslissen welke groep uiteindelijk wortel zal schieten.